editorial

Som medlem af – eller formand for – en bestyrelse, som varetager driften af en ejer eller en andels forening, ved du, at der er meget administrativt arbejde forbundet hermed. Hvis du ønsker at sikre, at dette bliver udført efter bogen, bør du alliere dig med en dygtig ejendomsadministrator eller med et kompetent ejendomsadministration selskab. Så får du sikkerhed for den bedst mulige håndtering af ejendommens økonomiske og finansielle forhold, og dermed for en sund økonomi i din forening.

Hvad laver en ejendomsadministrator?

De fremmeste og mest almindelige opgaver inden for ejendomsadministration er dem, som handler om at indkræve de månedlige bidrag til de fælles udgifter for ejerboligers vedkommende, og de enkelte andelshaveres boligafgifter, når det gælder andelsbolig foreningerne. Samtidig varetager ejendomsadministration firmaet balancering af regnskabet og sørger for at dette er klargjort til den årlige revision.

På den måde kan man sige, at en ejendomsadministrator udfylder den funktion, som en bogholder ville udfylde for en privat virksomhed, og løser de tilsvarende opgaver. Men en ejendomsadministrator kan være meget andet og mere end blot en regnskabs medarbejder.

Med en dygtig ejendomsadministrator eller et ejendomsadministration selskab som sparring partner vil du kunne få kompetent og kvalificeret rådgivning i forbindelse med finansiering af projekter i ejendommen, for eksempel renovering eller modernisering. Og dit ejendomsadministration selskab vil gerne være behjælpelig, når det handler om optimering af foreningens og ejendommens økonomi – for eksempel ved at undersøge vilkårene for forsikring af ejendommen eller forrentning af dennes henlagte midler.

Find ejendomsadministration selskab i København

Er ejendommen beliggende i det københavnske, kan du med fordel aflægge Bricks And Blocks en visit. Ejendomsadministration selskabet Bricks And Blocks er stiftet, ejet og drevet af statsautoriseret ejendomsmægler Monika Øgaard-Nielsen, som igennem et årti har beskæftiget sig med administration af ejendomme i København og på Frederiksberg.

Du kan møde Monika Øgaard-Nielsen og Bricks And Blocks på bricksandblocks.dk