editorial

I skrivende stund er England og resten af Storbritannien tæt på at have fået de endelige detaljer på plads om, at de melder sig ud af EU, og det har store konsekvenser for indbyggerne, fremmedarbejdere og ikke mindst internationale aftaler og dem med resten af EU, der skal ændres til.

Og så er der sådan noget med at send pakke til England som både almindelig person og erhvervsdrivende og for den sags skyld også ved at modtage dem.

Noget af det fine ved EU er netop den forholdsvis frie samhandel, der er mellem landene, hvilket styrker vores sammenhold og gør EU’s økonomi stærkere som helhed.

Men med den seneste tid ser vi jo, at grænserne bliver lukkede, at der pålagt afgifter for forskellige varer, og generelt at landene lukker sig om sig selv for at klare sig selv, mens man til nøds assisterer hinanden på tværs af grænser – helst ville man jo bare kunne klare sig selv.

Hvad skal man bemærke med forsendelser til England?

Det med at sende pakker til England i fremtiden kommer helt sikkert til at have en stor betydning for dig, specielt hvis du gør dette ofte.

Hvis du læser det her i fremtiden, så ved du nok allerede nu specifikt, hvad det kom til at betyde, så resten af vores skriveri her bliver lidt gætteværk ud fra, hvad man har set i andre tilfælde.

Som eksempel ser man, at fragten bliver sat op, fordi det bliver dyrere at sende over landegrænser, der ikke er en del af EU, og det skal man jo som forsender kompensere ved via at sætte prisen op. Det kan man ikke undgå.

Måske kommer der specifikke lovkrav om, hvad man må sende til England og ikke.

Dette kan også have noget at deres med, at deres love og regler ændrer sig, som de også gør i Danmark – eller hvor du nu vil sende til England fra.