editorial

Medievalg

Når medievalget i din virksomhed skal vurderes, så er der en række forhold, som du skal tage højde for. Tidligere kunne du nøjes med blot at fokusere på en enkelt kommunikationskanal som eksempelvis tv, radio, aviser, annoncer eller web, men nu skal du kigge bredere. 

Rich Media

Flere eksperter er begyndt at bruge betegnelsen “Rich Media”, som indeholder følgende elementer.

– Mulighed for direkte feedback. Det vil helt konkret sige, at der skal være interaktivitet, i form af sproglig udfoldelse i form af; skrift, tale, dialog, monolog og billedsprog.

– Samtidig skal din kommunikationsmodtager også have mulighed for at beskæftige sig aktivt med dit valgte medie.

– Derudover skal dit medie også indholde elementer som lyd, billeder og film.

– Et konkret eksempel på et såkaldt “rich media”, som vi allesammen kender, det er Facebook. På Facebook har brugerne nemlig mulighed for, at de kan interagere med andre brugere på mediet i form af tekst, billeder og film.

– Derudover ser man blandt andet også, at Facebook også samarbejder med andre sociale platforme som eksempelvis Youtube, Twitter, Instagram, Snapchat samt de etablerede nyhedsmedier.

Hvis man skal kigge på et medie, som der agere mindre rigt, der kan man fremhæve de såkaldte spam-mails, som er kendtegent ved at indeholde følgende forhold.

– Modtageren oplever i de fleste tilfælde de såkaldte spam-mails som værende irrelevant og derfor også forstyrrende.

I forhold til spørgmålet om relevans, der benytter eksperterne begrebet “kongruens”, som defineres ved følgende. 

– Der er tale om såkaldt ”Kongruens”, når modtageren af din kommunikation oplever dine informationerne som værende relevante på både et faktuelt og emotionelt plan.

– Derimod betegnes din kommunikation for at værende “Inkongruens”, hvis du målretter og påtvinger din modtager din kommunikation på en ufrivillig måde.

Platforme som Google og Citrusmedia kan blandt andet benyttes til at undersøge, i hvilket omfang din kommunikation opfylder kriterierne for at være ”Kongruens”.