editorial

Skimmelsvamp er en form for svamp, som ofte findes i bygninger, hvor der er et højt fugt niveau. Som de fleste andre svampe kræver skimmelsvamp nemlig fugt for at kunne eksistere. Den relative fugtighed skal helst være på mindst 75%, førend skimmelsvamp har de bedste vækst betingelser. Denne fugt kan stamme fra et dårligt indeklima, eller fra selve den måde hvorpå bygningen er konstrueret. Er der tale om en dårlig konstruktion, kan der nemlig opstå såkaldte kuldebroer, og fugt kan opstå der hvor varme og kulde mødes.

Hvis du finder tegn på fugt i din bolig, skal du således også have undersøgt denne for skimmelsvamp. Hvis der forefindes vækst af skimmelsvamp, er det nemlig som oftest nødvendigt at sanere. Skimmelsvamp er nemlig skadelig for helbreddet.

Især små børn er udsatte for de allergi fremkaldende virkninger, som opstår, når man gennem længere tid indånder sporerne fra skimmelsvamp, som flyver rundt i luften. Og er man i forvejen allergiker, kan skimmelsvamp give grimme symptomer så som permanent hovedpine og snue, røde øjne, åndedræts besvær, træthed og koncentrations besvær. Raske mennesker kan også blive syge af skimmelsvamp. Og derfor er det vigtigt at få udryddet svampen, inden den breder sig.

Hvordan kommer jeg af med skimmelsvamp?

Har du opdaget forekomst af skimmelsvamp i dit hjem, er det vigtigt, at du tilkalder professionelle. Skimmelsvamp kræver nemlig sanering, som skal forestås af erfarne håndværkere med ekspertise inden for dette område – ellers risikerer du, at skimmelsvampen ikke udryddes helt, og således vil problemet opstå på ny. Hos Byg AGX kan du altid finde dygtige håndværkere med erfaring inden for sanering af skimmelsvamp. De vil hurtigt og sikkert kunne vurdere såvel skadernes omfang som hvilken metode, du og dit hjem er bedst tjent med i forhold til udrydning af skimmelsvamp.

Du kan læse mere om skimmelsanering på byg.agx.dk