editorial

En bogholder er en regnskabskyndig fagperson, som kan hjælpe med opgaver så som opstilling og balancering af regnskab, lønkørsel, udregning og indberetning af moms og klargøring af regnskab forud for den årlige revision.

Hvornår har jeg brug for en bogholder?

Driver du en moms registreret virksomhed vil du have brug for en form for bogføring af dine indtægter og udgifter. Du vil også mellem to og fire gange om året skulle opgive og eventuelt indbetale moms – og har du ansatte vil du skulle udbetale løn, feriepenge og pension hver måned eller hver fjortende dag afhængig af ansættelses forhold.

Mange virksomheds ejere vælger selv at varetage disse opgaver. Dette er der som sådan intet forgjort i – men bogførings og regnskabs opgaver vil uvægerligt stjæle tid og overskud fra andre projekter. Og samtidig er det de færreste som synes det er sjovt at skulle rode med regnskabs programmer og bogholderi ud over normal arbejdstid.

Ønsker du således at udnytte din tid optimalt, kan du vælge at alliere dig med en dygtig bogholder. Måske mener du ikke at din virksomheds størrelse og omsætning retfærdiggør ansættelse af en bogholder på fuld tid. Men her er det så heldigt at rigtig mange bogholdere vælger at arbejde freelance.

Dette betyder at du kan få hjælp til bogføring i et par timer om ugen eller om måneden alt efter hvor stort behovet er. Med en freelance bogholder betaler du kun for de ydelser du får. Bogholderen vil typisk servicere flere virksomheder ad gangen og således selv fylde sine timer ud. En dygtig og erfaren bogholder vil hurtigt kunne overskue dit behov for hjælp til regnskab og bogføring, og vil på baggrund af denne vurdering kunne udarbejde et fornuftigt tilbud til dig.

Du kan få kvalificeret hjælp til bogføring i Grindsted hos InBogføring – læs mere på inbogforing.dk