editorial

Hvis din virksomhed skal vækste, er der brug for viden. Du kommer ikke langt uden at kunne tage et tilbageblik på virksomhedens historiske udvikling, hvis du vil lave en fremskrivning af dens videre færd. Du har samtidig brug for at kunne sammenligne dig med andre lignende aktører på markedet, hvis du ikke vil sejles agterud. Derfor er det en rigtig god idé at satse på Business Intelligence, hvis du mener alvor med din forretning.

Hvad er Business Intelligence – og hvorledes anvendes det?

Udtrykket Business Intelligence (BI) dækker over teknologier, applikationer og praksis til indsamling, integration, analyse og præsentation af forretningsinformation. Formålet med Business Intelligence som praksis er at understøtte vigtige beslutninger i forretningen, fra ledelses til operativt niveau.

Selve termen Business Intelligence anvendes undertiden som synonym for de værktøjer, som anvendes i forbindelse hermed, for eksempel værktøjer til rapportering og forespørgsler samt informations systemer. Et velfungerende Business Intelligence system forsyner sin bruger med historiske, aktuelle og prediktive synsvinkler på forretningens drift.

Dette sker som oftest på baggrund af data, som er opsamlet og lagret i et data warehouse eller data mart, og ved givne lejligheder operationelle data. De software elementer, som indgår i en sådan Business Intelligence løsning, understøtter udfærdigelse af rapporter, interaktive data analyse modeller, visualisering og statistisk data udvikling.

Diverse Business Intelligence applikationen vil ligeledes kunne håndtere salg, produktion, finans og mange andre kilder til forretnings data, samt data indsamlet fra lignende virksomheder i samme branche. Disse data indsamles og bearbejdes med henblik på bench marking – en anden vigtig Business Intelligence funktion.

Hvor kan jeg lære mere om Business Intelligence?

Hos 4D – en af Danmarks førende udbydere af erhvervs rettede IT kurser – kan du finde et stort og varieret udvalg af BI kurser. Du kan læse mere, og finde dit perfekte Business Intelligence kursus, på hjemmesiden 4d.dk